Adresse

Ravnevej 9
Esbjerg, 6705
Danmark

©2019 by FGU Vest. 
CVR. Nr: 39815540
EAN Nr: 5798000561779
Institutionsnummer: 281036

P-nummer Esbjerg 1023903217
P-nummer Varde    1024532913
P-nummer Ribe      1024539187

 

SENESTE NYHEDER

Hvad sker der på skolerne

 

FGU VEST - GENNEMFØRELSE

28. Marts 2019

Vores arbejdstitel for temadagen den 28. marts 2019 var oprindelig "fastholdelse".

 

Linda Lanther, der bliver den ene af vores vejledere i FGU Vest, stod for temadagen. Linda foreslog, at vores begreb fremover bliver gennemførsel og ikke fastholdelse. Det sidste ord kunne give forkerte billeder !

 

Vi er enige om, at alle i organisationen, uanset funktion, har en aktie i et skabe en skole hvor trivsel er i højsædet. Ingen tvivl om, at trivsel er en forudsætning for, at vores elever gennemfører.

 

Vi ønsker at være kendt for, at vores kursister har en meget høj gennemførselsprocent. Vi er godt nok i Vestjylland, men vi drister os endda til at sige, at vi vil arbejde for, at det bliver den højeste i Danmark.

 

Som det klart ses af billederne yder alle en indsats både med aktiv lytning og målrettet spil !

 

Vi har næste temadag den 9. april. Temaet er afledt undervisning.

FØRSTE ARRANGEMENT I FGU VEST

29. januar 2019

FGU Vest afholdt sit første fælles arrangement for personale og bestyrelse torsdag den 24. januar 2019.

 

Niels Wølch Frederiksmose sikrede billeder af vores første fælles oplevelse.

 

Langt størstedelen af personalet og bestyrelsen deltog i arrangementet.

 

Svend Erik Schmidt, læringsstilsekspert fortalte på sin sædvanligt indlevende og lune måde om den karismatiske underviser. Svend Erik gjorde meget opmærksom på, at værktøjerne ikke alene kan bruges af undervisere men af os alle i vores daglige omgang med andre, i møder m.v.

 

Torben Pedersen, direktør og Eva Lundgren souschef på AMU Vest viste os rundt i de lokaler det er muligt for FGU Vest at leje til etablering af en skoleenhed i Esbjerg. Vi arbejder på at lave et meget fleksibelt lejemål, forstået på den måde at vi kan udvide lejemålet i takt med at elevtallet måtte stige.

 

Ud over almene undervisningslokaler er det også muligt at leje dele af/hele den gamle svejsehal. Den er på 700 kvm.

 

Der er allerede nogle i gang med at arrangere besøg på Lustrupholm i Ribe og på Produktionssskolen i Varde.

 

I foråret vil der også blive arrangeret flere fælles arrangementer med et mere planlægningsmæssigt sigte.

 

SKOLER

 

FGU VEST VARDE

FGU VEST RIBE

FGU VEST ESBJERG

BEGIVENHEDER

Kommende begivenheder

OPSTART

01. august 2019

ÅBENT HUS

Mandag den 27. maj 16.30 – 18.30

JULEBANKO

Dato kommer

 
 

THOMAS ROSENQVIST

Institutionsleder

BRITTA BENDIX OVESEN

Bestyrelsesformand

BRIAN LYST

Næstformand

RASMUS PETER RASMUSSEN

Bestyrelsesmedlem

STEEN HOLM IVERSEN

Bestyrelsesmedlem

NIELS HEINEL

Bestyrelsesmedlem

PEDER PEDERSEN

Bestyrelsesmedlem

MICHAEL BOEL OLESEN

Bestyrelsesmedlem

JEANETTE DUVANDER

Bestyrelsesmedlem

LARS KATZMANN

Bestyrelsesmedlem

RUNE HØJSTRUP SØE

Bestyrelsesmedlem

JESPER CALLESEN

Bestyrelsesmedlem

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde d. 24 Oktober 2019

 

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 30. April 2019

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10. April 2019

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde 12. Marts 2019

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde d. 15. Januar 2019

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde 28. November 2018

STIFTELSESDOKUMENT FOR FGU ESBJERG

Stiftelsesdokumenter

REFERAT FRA KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde 1. Oktober 2018

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde d. 5 December 2019

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde d. 21 Maj 2019

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde d. 22 August 2019

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsesmøde d. 23 September 2019

KONTAKT OS

E-mail: fguvest@fguvest.dk

TLF: 7612 1000

Sikker post sendes til: sikkerpost@fguvest.dk

Smiling Student