åbne bøger

Almen Grunduddannelse (AGU) henvender sig til den unge, der gerne vil have adgang til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse

AGU henvender sig til dig, der gerne vil have adgang til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, eksempelvis den 2-årige HF.

AGU indeholder praksisrettet undervisning i almene fag, som er tilrettelagt så det teoretiske og abstrakte gøres mere håndgribeligt og virkelighedsnært. Det betyder typisk, at undervisningen kobles til de projekter eller temaer, eleverne arbejder med, så teori bliver sat i tæt forbindelse med praksis.

På AGU er fordelingen ca. 80% teoretisk og 20% praktisk undervisning.

Den almene fagrække består af velkendte fag  
* dansk
* matematik
* engelsk
* samfundsfag
* naturfag
men rummer også nye fag, der er udviklet specielt til FGU -
* PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære og Erhvervslære)
* Identitet og medborgerskab

FGU Vest Esbjerg tilbyder en række målrettede AGU hold, og tilrettelægger dit forløb efter dine faglige og personlige mål. For at høre mere om holdene er du velkommen til at booke en rundvisning og en snak med en vejleder.

 

Du kan blive optaget på AGU to gange om året - august og januar.

Ønsker du optagelse på andre tidspunkter, har vi løbende optag på vores Basis hold, hvor du kan gå, indtil du er klar til næstkommende optag på AGU.

 

For yderligere info om AGU i Varde og Ribe - kontakt Samantha eller Bjørn (Vejledning)

 

AGU afsluttes med en portfolio eksamen, og du vil få et kompetencebevis på dine fuldførte fag.