Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) til dig der gerne vil i virksomhedspraktik, få konkrete erfaringer og kompetencer og forbereder dig til beskæftigelse eller erhvervsuddannelse

Uddannelsen er bygget op omkring arbejde
Hovedparten af uddannelsen foregår på en eller flere arbejdspladser, og kun en lille del i skole.
Derfor er EGU også for unge, der foretrækker arbejde frem for skole.

Hver EGU-elev får sin egen personlige uddannelse
Det er EGU-vejlederen, der sammen med egu-eleven og praktikstedet sørger for, at uddannelsen passer til elevens ønsker, behov og kompetencer.

Uddannelsens grundlag er en 2-årig fleksibel plan med mest tid i praktik og mindre i skole.
Praktik udgør 2/3 af uddannelsen og skole/kurser 1/3.
Skoledelen kan være på forskellige uddannelsesinstitutioner.

EGU er en forberedende grunduddannelse
Når man har gennemført både skole og praktik tilfredsstillende, får man et uddannelsesbevis, hvis man har aflagt prøve og bestået på niveau 3. EGU kan kvalificere dig til at komme i arbejde, eller til at starte på en anden uddannelse, for eksempel en erhvervsuddannelse.

EGU-elever får løn eller skoleydelse under uddannelsen
Det er virksomheden der betaler din løn imens du er i praktik. EGU dækker udgiften til skole/kurser og du modtager skoleydelse.

Hvis EGU-vejlederen i samarbejde med KUI-vejleder vurderer, at der er behov for det, kan uddannelsen forlænges til en varighed på 3 år på niveau 3.


For information om EGU-sporet på FGU Vest

 1. Kontakt EGU vejleder
  Jan Asmussen eller Allan Nørager Hansen (Esbjerg/Ribe)
  Michael Frandsen (Varde)
  i begyndelsen af 9. eller 10.klasse, hvis du har en ung, som du mener er i målgruppen for EGU.
  Se nedenfor, hvilke overvejelser, du kan gøre dig forud for kontakten.

   

 2. Vurderer KUI-vejlederen, at den unge er i målgruppen for EGU, afholdes efterfølgende et møde med EGU-vejleder, den unge, forældre, og KUI-vejleder i forhold til at drøfte indhold og plan for EGU-forløbet.
   

 3. KUI-vejleder udarbejder målgruppevurdering sammen med den unge. EGU- vejleder overtager herefter vejledningen og udarbejder forløbsplan.

Overvejelser forud for vejledning til FGU – EGU-sporet

 • Hvilke vejledningsaktiviteter har været iværksat – primært praktik, hvad har været prøvet og er der sket en brancheafklaring?

 • Kan den unge - hvilke erfaringer er der i forhold til følgende:

  • Udvise møde stabilitet og overholde aftaler?

  • Udføre anviste opgaver, ikke sætte spørgsmål ved opgavens art og omfang?

  • Arbejde ca. 37 timer?

  • Udvise høflighed, være imødekommende og kommunikere med kollegaer og kunder?

  • have en rimelig hygiejne

  • Acceptere sin rolle/hierarkiet på arbejdspladsen

 • Er den unge motiveret, eksempelvis:

  • Har lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab

  • Ønsker at tage et ansvar for egen uddannelse

  • Viser at han/hun vil - behøver ikke være ”verdensmester”

  • Har en arbejdsidentitet og har lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab – udviser i særlig grad engagement og motivation til arbejdet.


Tænk EGU ind i en langsigtet plan!

Typiske kendetegn, når det går godt, har EGU eleven (dog ikke en forudsætning for at påbegynde EGU)

 • Ofte haft et fritidsjob.

 • Brancheafklaret og arbejder 37 timer ugentligt

 • Ofte været i et forløb inden EGU (fx arbejde, lange praktikker, 10.klasse eller ungdomshøjskole etc.)
  Den unge har derigennem opnået modenhed, motivation, ballast og lært at tage ansvar for anviste arbejdsopgaver.

 • En stærk arbejdsidentitet og viser i særlig grad mødestabilitet – overholder aftaler og er flittig, samt er ukritisk i forhold til arbejdsopgaver, vil tjene sin egen løn, ønsker at bidrage og tage ansvar, sætter en ære i at udføre et stykke arbejde, tager initiativ og kan undre sig.

 • Lært at håndtere kritik, og konstruktivt accepterer at få at vide, hvad han/hun skal arbejde med personligt og fagligt.

 • Lært at træde ind i rolle, finde sin rolle og accepterer rolle og hierarkiet på arbejdspladsen.

 • Ønsker at tage et medansvar for egen uddannelse og til rimelighed kunne være ”aktør i eget liv”

 • Evnen til at overføre erfaringer fra et forløb til et andet.

 • Udvise høflighed, være imødekommende og kommunikere med kollegaer og kunder - En personlighed, der gør, at kollegaer kommer til at holde af den unge, og dermed gør en ekstra indsats for at oplære den unge fagligt og socialt.

 • Mulighed for at fokusere på uddannelse – vigtigt, at der ikke er problemstillinger som misbrug, økonomi, transport og bolig, der er dominerende.

Selvfølgelig støttes EGU eleven i og under uddannelsen med løbende samtaler på skole, kurser eller i virksomheden.


At være EGU elev og samtidig være ”aktør i eget liv” betyder, at eleven uden en særlig ”hånd-holdt-indsats” kan agerer og fungerer i hverdagen.

Gennem løbende vejledning og konkret sparring med EGU-vejlederen vil EGU eleven almindeligvis selvstændigt kunne løse daglige gøremål; bestille tid ved læge og tandlæge, gå på borgerservice, holde møde i banke osv.

Løn og ansættelse eftergældende overenskomst for elever

( http://3fuddannelsesnyt.dk/egu.html

HUSK!

 • Det er afgørende at arbejdsplads og unge matcher – og den unge oplever at blive mødt, set og respekteret.

 • Tiden gør ofte den største forskel – og den unge modnes i alle aktiviteter.

 • Det kan være svært at være en af de yngste med udfordringer og leve op til de høje krav, der er på en arbejdsplads.

 • Husk den unge skal kunne levere et reelt stykke arbejde, indsats matche løn.

Efter EGU:

 • FGU -EGU sporet sigter imod at give umiddelbar adgang til erhvervsuddannelse eller beskæftigelse. Den unge kan efter gennemført EGU og bestået prøve på niveau 3 optages i en A-kasse.