Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) til dig der gerne vil i virksomhedspraktik, få konkrete erfaringer og kompetencer og forbereder dig til beskæftigelse eller erhvervsuddannelse

Egu henvender sig til den unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en erhvervsuddannelse. 


Egu er en aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed. Det er den kommunale ungeindsats, der aftaler praktikforløbet med en virksomhed og den unge. 


Ved siden af praktikforløbet deltager den unge i et skoleforløb med undervisning i et fagligt tema og i fag, der er relevante for praktikken. Forløbet på egu er fordelt med 2/3 praktik og 1/3 teori.

Se mere om de væsentligste forskelle mellem egu før 1. august 2019 og efter august 2019 (PDF)

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN

© 2019 by FGU Vest

CVR. Nr: 39815540
EAN Nr: 5798000561779
Institutionsnummer: 281036


P-nummer Esbjerg:  1023903217
P-nummer Varde:     1024532913
P-nummer Ribe:        1024539187

  • w-facebook