NYHEDER

Orientering om organisationsændring på FGU Vest

Thomas Rosenqvist og bestyrelsen for FGU Vest er blevet enige om at afslutte samarbejdet, idet Parterne er uenige om strategien for udvikling af institutionen. Thomas Rosenqvist stopper derfor som direktør.

Pr. 1 februar er Britta Bendix ansat som midlertidig direktør for FGU Vest indtil der er rekrutteret en ny direktør.

Bestyrelsen for FGU Vest har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. februar konstitueret sig med et nyt formandsskab bestående af Brian Lyst som formand og Lars Katzmann som næstformand.

© 2019 by FGU Vest

CVR. Nr: 39815540
EAN Nr: 5798000561779
Institutionsnummer: 281036


P-nummer Esbjerg:  1023903217
P-nummer Varde:     1024532913
P-nummer Ribe:        1024539187