PGU - Motor og Mekanik

Motor og mekanik er, som navnet antyder, et værksted, hvor vi arbejder med motor og alt det mekaniske. Vi er en del af PGU, som er stilet mod en produktion, og vores hverdag skal derfor ligne en arbejdsdag i en virksomhed i Danmark.

Vi starter med værktøjslære, sikkerhed og teori. Vi arbejder med dyre ting, og det er derfor vigtigt at eleverne får en fornemmelse for, hvordan man passer på tingene. Både værktøj, maskiner og sig selv og hinanden. Derefter skal eleven igennem flere forløb, hvor vi bruger Praxis Online som platform.

Eleverne skal via portofolier lære at dokumentere deres arbejde og beskrive, hvad de laver. Der stilles større og større krav til folk i faget om at kunne dokumentere. Mange autoværksteder laver videodokumentation til kunden. Desuden er det et krav for at bestå eksamen, at der er udarbejdet portofolier.

De praktiske opgaver er meget blandede. Vi laver biler, knallerter, cykler, havemaskiner, køkkenmaskiner, og stort set alt, hvad der bevæger sig. Vi arbejder med brændstofmotorer, svagstrøm ofte på køretøjer, svejsning, almindelige tekniske problematikker samt rengøring og klargøring af biler.

Vi har mange forskellige opgaver. Opgaver man kan finde i virksomheder, som beskæftiger de fag som Motor og mekanik er målrettet mod. Det kan være alt fra totalrenoveringer af knallerter til dæk og hjulskifte på biler, over fejlsøgninger til pladearbejde.

På værkstedet Motor og mekanik arbejder vi med at tænke teknisk.
Vi laver alle former for maskiner dog mest maskiner, der er drevet af benzin eller diesel.
Formålet er at forberede eleverne til en uddannelse med teknik som omdrejningspunkt: 
landbrugs-, auto-, lastvognsmekaniker, automatikmekaniker, tekniker, montører - og alle andre der arbejder med maskiner.