PRAKTISK INFO

Målgruppen

Unge under 25 år, der...

 • Ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, eller er i varig beskæftigelse

 • Mangler faglig opkvalificering

 • Mangler afklaring

 • Har svært ved at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår

 • Har udfordringer med at passe et job

 • Har brug for individuelle forløb og målsætninger

 

Ansøgning til FGU

Hvis du ønsker at gå på FGU, så skal du tage kontakt til din KUI-vejleder (den kommunale unge indsats).

Du og din KUI-vejleder laver sammen en målgruppevurdering og plan for dig og dit mål med FGU. Herefter kan du starte.

Du må gå på FGU op til 2 år. Men det er ikke sikkert, at du har brug for at gå her så længe for at nå dine mål.

 

Skoleydelse

Som elev på FGU modtager du skoleydelse. Satserne for 2020 er:

                                                             Takst pr. uge    Cirkatakst pr. måned
Ung under 18 år                                     373 kr.              1.615 kr

Ung over 18 år (hjemmeboende)           648 kr.              2.806 kr.

Ung over 18 år (udeboende)                 1.504 kr.           6.512 kr

Forsørgertillæg (ikke-enlig forsørger)    582 kr.              2.520 kr.

Forsørgertillæg (enlig forsørger)           1.455 kr            6.300 kr.

 

Fravær

Der er mødepligt på FGU.

Du har som elev pligt til at melde eventuel sygdom til sygetelefonen - 21 51 16 96 - om morgenen i tidsrummet kl 7-8.

Ved fravær uden sygemelding eller forudgående aftale med vejlederen, så vil det blive registreret som ulovligt fravær, og man vil blive trukket i skoleydelse for fraværet.

 

Mødetider

Mandag: 08:00 – 14.00

Tirsdag: 08:00 – 14.00

Onsdag: 08:00 – 14.00

Torsdag: 08:00 – 14.00

Fredag: 08:00 – 13:10

 

Morgenmad

Der er gratis morgenmad for FGU elever.

Morgenmaden spiser vi sammen med sit hold i kantinen hver dag kl 9:00.

 

PC

En væsentlig del af undervisningen er digitalt baseret, så du skal bruge en PC.

Hvis du har en selv, må du meget gerne medbringe den – hvis du ikke har, kan du låne på skolen.

 

Ordblind

Er du ordblind, eller har du læsevanskeligheder, så er der et tilbud til dig.

Sørg for at medbringe eventuel tidligere ordblindetest.

 

Arbejdstøj

På værkstederne skal du have arbejdstøj og sikkerhedssko på – det får du udleveret på skolen. Du vil få dit eget skab i omklædningen, hvor du kan låse dine ting og værdigenstande inde.

 

Vejledning

Du kan altid få en snak med din vejleder, hvis du har spørgsmål til dit forløb, din uddannelse eller lignende.

Det kan også være, at du blot har brug for en snak. Din vejleder har tavshedspligt.

 

Events og valgfag efter skole

Vi vægter det sociale fællesskab højt på FGU Vest, da vi ved, at det har stor betydning for din trivsel og læring.

Vi har blandt andet en række frivillige valgfag efter skole, som fodbold, billard, guitar, yoga osv.

Derudover har vi på skolen et eventudvalg, der arrangerer et event hver måned – det kan for eksempel være en eftermiddag på Streetmekka, en bordtennisturnering, en kanotur, paintball og meget andet.

Alle disse arrangementer er gratis for FGU elever.

 

Anti-mobning og trivsel

Vi er mange mennesker, der har sin gang på skolen: elever, ansatte, frivillige og gæster.

Vi skal alle føle os tilpas og trygge på skolen, og det har alle et ansvar for at bidrage til.

Vi forventer derfor, at du:

 • Er en god kammerat over for alle, du hverken mobber, truer eller er voldelig

 • Taler pænt til alle – også på de sociale medier

 • Gør dig umage på FGU. Du skal yde en god arbejdsindsats, både når du arbejder alene, og når du arbejder sammen med andre

 • Kommer til tiden og deltager i de aktiviteter, vi planlægger til dig. Hvis du ikke møder, får det konsekvens for udbetaling af din skoleydelse

 • Overholder skolens rusmiddelpolitik

 

Trivsel handler også om hygiejne. Så vi forventer også, at du møder velsoigneret (dvs. har været i bad, vasket hår, brugt deodorant, børstet tænder og har rent tøj på).

 

Rusmiddelpolitik

Det er ikke tilladt at drikke alkohol på skolen eller møde i skole påvirket!

Det er ikke tilladt at indtage, medbringe eller sælgestoffer af nogen art på skolen!

Husk, vi vil altid gerne hjælpe dig, hvis du har et misbrug.

 

Ungdomskort

Der er mulighed for at få billigere transport med kollektiv transport med et ungdomskort til ca. 380 kr/md – det kan din vejleder hjælpe dig med at blive godkendt til.

 

Eksamen på FGU

På de almene fag går man til portfolio eksamen. (læg video ind)

På de faglige temaer (værksteder) går man til en faglig prøve. (læg video ind)

Når du afslutter, vil du få et kompetencebevis på dine afsluttede fag og faglige temaer.